Opis kredita

Dinarski keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom rok otplate 6-12 meseci – akcijska ponuda do 31. decembra 2016..
 • Nepristojno niska kamatna stopa!
 • Fiksna rata tokom celog perioda otplate
 • Sada i BEZ PRENOSA ZARADE
 • Odobravanje kredita i pre uplate prve zarade ili penzije (kod kredita sa prenosom zarade)
 • Brza i jednostavna procedura odobrenja zahteva
 • Odlični uslovi kredita

Karakteristike

Dinarski keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom
rok otplate 6 - 12 meseci - akcijska ponuda do 31. decembra 2016.

Rok otplate minimalno 6 meseci,
maksimalno 12 meseci
Iznos kredita 50.000,00 RSD - 800.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa fiksna
*metod obračuna kamate je proporcionalni
4,90% fiksna, na godišnjem nivou (uz prenos zarade)
5,90 % fiksna, na godišnjem nivou (bez prenosa zarade)
Nominalna kamatna stopa je fiksna
Efektivna stopa, rađena na dan 24.06.2016. za kredit sa prenosom zarade i rađena na dan 29.06.2016 za kredit bez prenosa zarade od 10,91%, na godišnjem nivou (uz prenos zarade)
od 11,43 %, na godišnjem nivou (bez prenosa zarade)

Zatezna kamata

U slučaju docnje, odnosno neizmirenja bilo koje novčane obaveze Korisnika kredita prema Banci o roku, Banka će obračunavati zateznu kamatu po stopi koja je utvrđena Zakonom o zateznoj kamati ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) (zakonska zatezna kamata) i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza. Stopa zakonske zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za 8 (osam) procentnih poena i ista je objavljena na internet prezentaciji Narodne banke Srbije na adresi www.nbs.rs.
Ukoliko je ugovorena nominalna kamatna veća od zatezne kamatne stope ona teče i posle padanja u docnju Korisnika kredita na sve dospele obaveze i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza.

Fiskni troškovi

Izveštaj kreditnog biroa - 205 RSD + PDV ( 246 RSD )
 • Provizija za puštanje kredita – 2,50% (jednokratno)
 • Trošak za 2 menice - 100 RSD
 • Mesečno održavanje Fresh paket računa 280,00 RSD (kod kredita sa prenosom zarade)
Prevremena otplata (delimična ili potpuna) 0%

Reprezentativni primer Keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom RSD

Dinarski keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom rok otplate 6-12 meseci – akcijska ponuda do 31. decembra 2016..

Iznos kredita 800.000,00
Valuta kredita RSD
Rok otplate kredita 12 meseci
Metod obračuna kamate Proporcionalna metoda
Nominalna kamatna stopa 4,90%, fiksna na godisnjem nivou
Efektivna kamatna stopa 10,91%, na godišnjem nivou

*EKS računata na dan 24.06.2016, kredit sa prenosom zarade u Piraeus banku

Iznos kredita 800.000,00
Valuta kredita RSD
Rok otplate kredita 12 meseci
Metod obračuna kamate Proporcionalna metoda
Nominalna kamatna stopa 5,90%, fiksna na godisnjem nivou
Efektivna kamatna stopa 11,43%, na godišnjem nivou

**EKS računata na dan 29.06.2016, kredit bez prenos zarade u Piraeus banku

Vrste i visine svih naknada

Trošak uvida u kreditni biro za korisnika 246 RSD ukupno, sa obračunatim pripadajućim porezom na dodatu vrednost
Trošak menica 100 RSD
Naknada za vodjenje Fresh paket računa(kod kredita sa prenosom zarade) 280 RSD mesečno
Naknada za puštanje kredita u tečaj jednokratno 2,50%

Kreditni kalkulator

Izračunajte iznos kredita

Kamatna stopa:
RATA
Kalkulator je informativnog karaktera

Potrebna dokumentacija je:

 1. Osnovna dokumentacija za kredit/karticu/pozajmicu - novi klijenti
 2. Zahtev za dinarski kredit
 3. Potvrda o zaposlenju i visini primanja
 4. Administrativna zabrana

Podnesite zahtev za kredit

Online zahtev

Popunite zahtev i uskoro očekujte naš poziv

*
*
Saglasan sam sa opštim pravilima poslovanja
Opšti uslovi poslovanja

Podnesite zahtev telefonom
bez troška telefonskog poziva

 

*
*

Zakažite sastanak

 

*
*
*
*